Lejrens historie

Initiativet til at danne en nordsjællandsk lejr blev taget af broder Jørgen Smith, loge 55, Pax og  broder Louis Kirkegaard, loge 31, Hamlet. Begge var patriarker i lejr nr. 6 De Tre Søjler.  

Den 24. februar 1977 indkaldte man patriarker fra logerne i Frederikssund, Frederiksværk, Helsingør og Hillerød, alle hjemmehørende i lejr nr. 6 De Tre Søjler og lejr nr. 12 Selandia til et møde med henblik på at danne en lejrforening.  

Lejrforeningen blev stiftet den 21. april 1977 og fik navnet:
                  "Lejrforeningen Ernst von der Recke".  

Tre års flittigt arbejde med møder, oparbejdning af rekvisitter, fremstilling af dragter og regalier resulterede i at:
Lejr nr. 14 Ernst von der Recke blev institueret den 4. oktober 1980 med 109 patriarker.  

Lejrens Fribrev blev givet af broder storsire Preben O. Rasmussen og er underskrevet af:

                                                                          Louis Kirkegaard          Broderloge nr. 31 Hamlet
                                                                          Poul Warnke Olesen    Broderloge nr. 55 Pax
                                                                          Børge Hansen              Broderloge nr. 69 Frederik den 3.
                                                                          Ib Lütkemeyer              Broderloge nr. 69 Frederik den 3.
                                                                          Vagn Andersson           Broderloge nr. 84 J. F. Classen 

Fribrevets original hænger i logebygningen i Hillerød, men kopier heraf findes i samtlige nordsjællandske logebygninger.  

Lejrens første EMBEDSMÆND, der blev installeret på institueringsdagen, var: 

                                                                          Hovedpatriark Louis Kirkegaard                             Broderloge  nr. 31
                                                                          Første høvedsmand Poul Warnke Olesen             Broderloge  nr. 55
                                                                          Ypperstepræst  Svend Ivar Vilstrup                        Broderloge  nr. 61
                                                                          Anden høvedsmand  Poul Mikkelsen                      Broderloge  nr. 31
                                                                          Skriftfører  Søren Lykke Nielsen                             Broderloge  nr. 69
                                                                          Kasserer  Bent Greisholm                                        Broderloge  nr. 55
                                                                          Regnskabsfører  Vagn Andersson                           Broderloge nr. 84
                                                                          Fungerende ekshovedpatriark  Helge Petersen      Patriarklejr nr. 6          

Lejr nr. 14 Ernst von der Recke har hjemsted i Hillerød, men holder som vandrelejr regelmæssige møder på skift også i Frederikssund, Frederiksværk og Helsingør.  

Her ved udgangen af 2019 tallet havde lejren 109 medlemmer fra broderlogerne:

                                                                         nr. 31 Hamlet, Helsingør
                                                                         nr. 55 Pax, Hillerød
                                                                         nr. 61 Øresund, Helsingør
                                                                         nr. 69 Frederik den 3., Frederikssund 

alle beliggende i Frederiksborg amt under Ordenens "Distrikt 3 Nord- og Østsjælland".  

Digteren Ernst von der Recke (1848 - 1933), der var broder i loge nr. 4 Progres, blev umiddelbart efter, at Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F. var blevet institueret den 9. juni 1892, anmodet om at bearbejde den tids ritualer. Digterens smukke ritual blev på Storlogemødet i 1894 hilst med glæde og tilfredshed.  

Som det beskrives i Ordenens historie: "han omformede det oversatte ritual til stemningsbilleder af kraft og ynde, til alvorstale med livserfaringens kloge og bevægende varme og inderlighed. Det er en digters gerning, og det er lødigt digterværk, som stadig vil bevare sin levekraft".  

Desuden har Ernst von der Reckes digterværk efterladt os et stort antal ordens- og logesange. Ernst von der Recke ligger begravet på kirkegården ved Hillerød Kirke, og lejren har forpligtet sig til at vedligeholde gravstedet.  

LEJRENS SEGL henviser til digterens store evner, som Odd Fellow Ordenen i Danmark i så høj grad nød godt af - men seglet siger også: at det er patriarkerne, som ved deres adfærd, er med til at skrive vor lejrs historie og tegne dens omdømme. 

På lejrens 10 års stiftelsesdag i 1980 skænkede patriarkerne lejren et billede af Ernst von der Recke, en flot udført kopi af kunstmaleren broder August Hærings maleri, som kan ses i Odd Fellow Palæet i Bredgade i København. Billedet, som er udført af hoffotograf Grethe Lissner, hænger i opgangen til logesalen i Hillerød. 

 Som det er udtrykt i Odd Fellow Ordenens målsætning for sine lejre:
"Lejren er samlingssted for en uddybende belæring af Ordenens etik. Lejren skal gennem sine medlemmer bidrage til videre udvikling af den ordensmæssige etiske forståelse i logen", således har patriarkerne fra lejr nr. 14 Ernst von der Recke i de forløbne år - efter bedste evne søgt at påvirke udviklingen af den etiske forståelse i deres respektive loger - som påbudet i ovennævnte målsætning så smukt udtrykker det.