Valgte Embedsmænd

Hovedpatriark

Arne Alf Frandsen

Første høvedsmand

Per Jacobsen

Ypperstepræst

Otto Pedersen

Skriftfører

Thomas Larsen

Regnskabsfører

Henrik Estrup

Kasserer

Ralf Lai Sørensen

Anden høvedsmand

René Pedersen

Fungerende ekshovedpatriark

Christian Raffel

Storrepræsentant

Uffe Bjarni Frederiksen

Storrepræsentant

Erik Vedel Laursen