Valgte Embedsmænd

Hovedpatriark

Per Jacobsen

Første høvedsmand

Thomas Larsen

Ypperstepræst

Lars Christian Søndergaard

Skriftfører

Ib Thyge Christensen

Regnskabsfører

Henrik Estrup

Kasserer

Christian Larsen

Anden høvedsmand

René Pedersen

Storrepræsentant

Uffe Bjarni Frederiksen

Storrepræsentant

Erik Vedel Laursen